Seksuaaliterapia

Seksuaaliterapia

Seksuaaliterapia tarjoaa sinulle mahdollisuuden turvallisesti tutkia omaa suhtautumistasi seksuaalisuuteen ja parisuhteeseen yksin tai yhdessä kumppanisi kanssa. Suurin osa seksuaalielämän hankaluuksista liittyy pelkoihin siitä, mitä ja kuka koet olevasi suhteessa muihin henkilöihin, häpeään, epävarmuuteen ja turvattomuuteen. Seksuaalielämä on hyvin herkkä osa ihmisyyttä ja sen alueella esiintyy paljon sellaisia asioita, jotka saatat kokea vaikeana, ristiriitaisena tai ongelmallisena.

Seksuaaliterapia toteutetaan aina sinun omien tarpeidesi mukaisesti luottamuksella.

Milloin voin hakeutua seksuaaliterapiaan?

Voit hakeutua seksuaaliterapiaan kaikissa henkilökohtaisissa tai parisuhteeseen liittyvissä asioissa. Sinä tiedät parhaiten, mitkä asiat mielestäsi liittyvät omaan seksuaalisuuteesi tai parisuhteeseen. Monesti esimerkiksi ongelmat haluttomuuden, oman kehon hyväksymisen tai läheisyyteen liittyvän ahdistuksen kanssa ovat asioita, joita halutaan pohtia tarkemmin terapiassa. Valtaosa seksuaalisuuteen liittyvien ongelmien taustalla olevista psyykkisistä syistä liittyy epävarmuuteen, hämmennykseen, turvattomuuteen ja pelkoihin siitä, millainen on suhteessa muihin. Hoitamattomana tällaiset tunteet ilmenevät erilaisina henkisinä ja fyysisinä ongelmina.

Mitä seksuaaliterapiassa tehdään?

Jotta voimme ymmärtää ja hoitaa seksuaalisuuteen kohdistuvia ongelmiasi, on tärkeää, että tutustumme myös muuhun elämääsi. Sitä kautta voimme löytää tekijöitä, jotka mahdollisesti laukaisevat seksuaalielämän ongelmia ja ylläpitävät niitä. Seksuaaliterapiassa pääpaino onkin siinä, että sinulle luodaan myönteinen suhde omaan itseesi ja seksuaalisuuteesi. Sitä tehdään mm. työstämällä ajatuksia, tunteita ja kokemuksia seksuaalisuuteen liittyen, oman naiseuden ja mieheyden hahmottamisella sekä opettelemalla tunnevuorovaikutustaitoja.

Voit tulla terapiaan myös yhdessä kumppanisi kanssa, jolloin siitä käytetään nimitystä pariterapia. Pariterapiassa sinulla ja kumppanillasi on paritapaamisten lisäksi myös omia yksilökäyntejä. Käyntien välille saatetaan antaa kotiin myös yksin tai yhdessä toteutettavia tehtäviä. Pariterapiassa on mahdollisuus kahden terapeutin läsnäoloon.

Tutustu myös muihin terapiamuotoihin
Katso tulevat ryhmämme

Valikko