Psykoterapia

Psykoterapia

Psykoterapia helpottaa psyykkistä toipumista, parantaa toimintakykyä ja antaa välineitä, joiden avulla voit selviytyä myöhemmistä elämän ongelmatilanteista. Sen avulla voit saada tukea psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen sekä löytää ja kehittää keinoja ihmissuhteissa toimimiseen. Psykoterapia on jäsenneltyä vuorovaikutusta sinun ja terapeutin välillä, ollen näin yksi keskeinen menetelmä elämän kriisitilanteiden ja mielen hyvinvointiin liittyvien ongelmien ratkaisemisessa.

Milloin voin hakeutua psykoterapiaan?

Jokainen kulkee elämänsä aikana erilaisten koettelemusten läpi, joista useista selvitään pelkästään itsestään parantuvilla kolhuilla ja elämänkokemuksen karttumisella. Jos sinusta kuitenkin tuntuu siltä, että omat voimat eivät tunnu riittävän tai haavat paranevan, voi olla syytä kääntyä terapeutin puoleen. Jokainen ihminen ja elämäntilanne on erilainen, joten yksilöterapiassa tutustutaankin juuri sinuun ja sinun elämääsi. Ei haittaa, vaikka sinulla ei terapiaan hakeutuessasi olisikaan selkeää nimeä vaivallesi tai käsitystä siitä, miksi elämäsi on muuttunut raskaammaksi. Muista, että sinä tiedät parhaiten, milloin apu on tarpeen.

Mikäli koet haasteita työelämässä selviämiseen tai opintojen loppuun saattamiseen, voit hakea Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa. Kela ei korvaa käyttämättömiä käyntejä, ne jokainen kelakorvaukseen oikeutettu joutuu maksamaan täysimääräisenä itse.

Mitä psykoterapiassa tehdään?

Psykoterapian alussa määrittelet yhdessä terapeuttisi kanssa tavoitteet, jotka haluat terapian aikana saavuttaa. Terapia on tavoitteellista toimintaa ja jos tavoitteita ei aseteta, on niitä hyvin vaikeaa tavoittaa.

Psykoterapian aikana tutustut omiin tunteisiisi, ajatuksiisi ja reaktioihisi, sekä perehdyt siihen mistä ne ovat peräisin. Opettelet tunnistamaan eri tunnetiloja ja etsimään ratkaisuja sinua askarruttaviin asioihin. Psykoterapian tavoitteena on, että sinun oma persoonasi vahvistuu ja löydät yhteyden itseesi. Tärkeintä on muistaa, että psykoterapia on aina yksilöllistä ja siinä edetään juuri sinun omaa tahtiasi. Psykoterapiaa voidaan toteuttaa myös taideterapeuttisesti.

Mitä taideterapia on?

Taideterapia on keino etsiä ja löytää uusia näkökulmia tähän hetkeen tai menneisyyden tapahtumiin esimerkiksi maalaten. Maalauksia ei voi tulkita kukaan muu kuin kuvan tekijä itse ja maalaukset toimivat peilinä, jonka avulla voi oivaltaa yllättäviäkin asioita omasta elämästään.

Taideterapian tavoitteena ei ole visuaalisesti kaunis lopputulos, vaan tärkeintä on lopputulokseen johtanut prosessi ja se, miltä työn tekeminen tuntui. Parhaimmillaan luova matka auttaa löytämään, oivaltamaan ja auttamaan. Taideterapeuttisesti maalaten sinulta ei vaadita minkäänlaista taiteellista lahjakkuutta, sillä me kaikki osaamme. Maalaaminen tekee hyvää meille kaikille.

Työn valmistuttua kukin prosessoi työtään omalla haluamalla aktiivisuudella. Voit siis itse valita, kuinka avoimesti haluaa teoksestaan kertoa.

Tutustu myös muihin terapiamuotoihin
Katso tulevat ryhmämme

Valikko