Psykoterapia

Psykoterapia

Psykoterapia helpottaa psyykkistä toipumista, parantaa toimintakykyä ja antaa välineitä, joiden avulla voit selviytyä myöhemmistä elämän ongelmatilanteista. Sen avulla voit saada tukea psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen sekä löytää ja kehittää keinoja ihmissuhteissa toimimiseen. Psykoterapia on jäsenneltyä vuorovaikutusta sinun ja terapeutin välillä, ollen näin yksi keskeinen menetelmä elämän kriisitilanteiden ja mielen hyvinvointiin liittyviein ongelmien ratkaisemisessa.

Milloin voin hakeutua psykoterapiaan?

Jokainen kulkee elämänsä aikana erilaisten koettelemusten läpi, joista useista selvitään pelkästään itsestään parantuvilla kolhuilla ja elämänkokemuksen karttumislla. Jos sinusta kuitenkin tuntuu siltä, että omat voimat eivät tunnu riittävän tai haavat paranevan, voi olla syytä kääntyä terapeutin puoleen. Jokainen ihminen ja elämäntilanne on erilainen, joten yksilöterapiassa tutustutaankin juuri sinuun ja sinun elämääsi. Ei haittaa, vaikka sinulla ei terapiaan hakeutuessasi olisikaan selkeää nimeä vaivallesi tai käsitystä siitä, miksi elämäsi on muuttunut raskaammaksi. Muista, että sinä tiedät parhaiten, milloin apu on tarpeen.

Mikäli koet haasteita työelämässä selviämiseen tai opintojen loppuun saattamiseen, voit hakea Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa.

Mitä psykoterapiassa tehdään?

Psykoterapian alussa määrittelet yhdessä terapeuttisi kanssa tavoitteet, jotka haluat terapian aikana saavuttaa. Terapia on tavoittellista toimintaa ja jos tavoitteita ei aseteta, on niitä hyvin vaikeaa tavoittaa.

Psykoterapian aikana tutustut omiin tunteisiisi, ajatuksiisi ja reaktioihisi, sekä perehdyt siihen mistä ne ovat peräisin. Opettelet tunnistamaan eri tunnetiloja ja etsimään ratkaisuja sinua askarruttaviin asioihin. Psykoterapian tavoitteena on, että sinun oma persoonasi vahvistuu ja löydät yhteyden itseesi. Tärkeintä on muistaa, että psykoterapia on aina yksilöllistä ja siinä edetään juuri sinun omaa tahtiasi.

Tutustu myös muihin terapiamuotoihin
Katso tulevat ryhmämme

Valikko